CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007
CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

Mục đầu tư

CAO ỐC CĂN HỘ KHU NHÀ Ở GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - 2007

22-08-2017 01:48:33 PM
264 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. HCM Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Qui mô: 6 Block, 22 tầng Tổng diện tích sàn xây dựng: 22.732 m² Tổng vốn đầu tư: 720 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác