CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009
CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009

Mục đầu tư

CAO ỐC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & OFFICE - HOME HEPZA - 2009

22-08-2017 10:43:14 AM
Đường Hoàng Văn Thái, khu KT phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn,Q.7, T.p HCM Chủ đầu tư: Ban quản lý các KCX - KCN Tp. HCM Qui môp: 25 tầng Tổng Diện tích xây dựng: 37.260m²

Các sản phẩm khácTin khác