TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009

Mục đầu tư

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX - BAN MÊ THUỘT - 2009

22-08-2017 10:29:00 AM
78 Lý Thường Kiệt, thành phố Ban Mê Thuột Chủ đầu tư: Tập đoàn dệt may Việt Nam, Công ty kinh doanh hàng thời trang Vinatex - Mart Qui mô: 5 tầng Tổng diện tích xây dựng: 13.287m² Tổng vốn đầu tư: 12 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác