TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007
TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007

Mục đầu tư

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO THỊ XÃ TÂY NINH - 2007

22-08-2017 01:26:54 PM
Đường số 4, khu trung tâm thị xã Tây Ninh Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng công trình Tây Ninh Qui mô: 5 tầng Tổng diện tích xây dựng: 11.150m²

Các sản phẩm khácTin khác