CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ AN THÀNH

GIÁM SÁT

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ  NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG

27-06-2017 04:16:11 PM - 1732

*Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Phước Đông *Tiêu...

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3

23-05-2017 01:35:16 PM - 1721

Công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung (trạm số 1) KCN Lê Minh Xuân 3 công suất 16.000m3/ngày đêm-...

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH KCN ĐÔNG NAM CỦ CHI

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH KCN ĐÔNG NAM CỦ CHI

23-05-2017 01:32:19 PM - 1576

Nhà máy xử lý nước THẢI khu công nghiệp Đông Nam công suất 10.000m3/ngàyđêm