KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009

KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009

KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009

KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009

KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009
KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009

20-08-2017 08:45:10 PM
Qui hoạch chuyển đổi - KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Đồng Nai Tổ Hợp Sonadezi Qui mô: 350 ha Tổng vốn đầu tư: 620 tỷ VND Liên Doanh: Hyder ( Anh ) & ACLA (HongKong) & Phú An Thành

Các sản phẩm khácTin khác