KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009

KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009

KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009

KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009

KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009
KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA -2009

20-08-2017 09:24:51 PM
Qui hoạch chuyển đổi - KHU CÔNG NGHIỆP - BIÊN HÒA 2009 Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô Thị & Đức Hòa III - Resco Qui mô: 68.72 ha Tổng vốn đầu tư: 250 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác