KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010

KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010

KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010

KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010

KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010
KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAM 2010

20-08-2017 08:48:43 PM
Qui hoạch chuyển đổi - KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM - 2010 Xã Bình Mỹ - Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG Qui mô: 55,42 ha Tổng vốn đầu tư: 98.5 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác