KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009
KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA - III - Resco - 2009

20-08-2017 04:54:51 PM
Qui hoạch chi tiết - Khu công nghiệp Đức Hòa III - Resco - 2009 Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô Thị & KCN Đức Hòa III - Resco Qui mô: 295,66 ha Tổng vốn đầu tư: 510 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác