KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006

KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006

KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006

KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006

KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006
KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG - 2006

20-08-2017 08:26:09 PM
Qui hoạch chi tiết - Khu công nghiệp Long Giang - 2006 Xã Tân Lập 1 - Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang Chủ đầu tư: Zhejiang Xieli Leather Jonit - Stock Co., Ltd Qui mô: 565 ha Tổng vốn đầu tư: 527 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác