KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007

KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007

KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007

KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007

KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007
KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007

20-08-2017 08:29:03 PM
Qui hoạch chi tiết - KHU CÔNG NGHIÊP LONG KHÁNH 2007 Xã Suối Tre - Bình Lộc, Huyện Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Long Khánh Qui mô: 293.6 ha Tổng vốn đầu tư: 450 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác