KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007

KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007

KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007

KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007

KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007
KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007

Thiết kế

KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007

20-08-2017 08:31:19 PM
Qui hoạch chi tiết - KHU CÔNG NGHIÊP MINH HƯNG - III - 2007 Xã Minh Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bình Phước Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cao Su Bình Long Qui mô: 291.52 ha Tổng vốn đầu tư: 298 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác