KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009
KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

Thiết kế

KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009

20-08-2017 08:39:02 PM
Qui hoạch chi tiết - KHU DÂN CƯ NHÀ VƯỜN ĐỨC HÒA III - RESCO - 2009 Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đô Thị & Đức Hòa III - Resco Qui mô: 68.72 ha Tổng vốn đầu tư: 250 tỷ VND

Các sản phẩm khácTin khác