KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007
KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007

Thiết kế

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007

20-08-2017 09:01:10 PM
Qui hoạch chuyển đổi - KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC - 2007 Xã Nghĩa Thành - Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức Qui mô: 2200 ha Tổng vốn đầu tư: 3.218 tỷ VND Liên Doanh: Hyder (Anh) & ACLA (HongKong) & Phú An Thành

Các sản phẩm khácTin khác